tel. +48 784 020 860   

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

OFERTA ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KIEROWANA JEST 
DO WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAWIERAJĄCA:

1. Organizację Wspólnoty Mieszkaniowej – nadanie numeru NIP, REGON, pomoc w założeniu konta bankowego.
2. Opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (m.in. regulaminów). 
3. Przygotowywanie i obsługa zebrań. 
4. Opracowywanie planów gospodarczych oraz remontowych. 
5. Reprezentowanie Wspólnot na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz w stosunkach pomiędzy właścicielami. 
6. Kontrola realizacji umów zapewniających dla nieruchomości dostawę mediów. 
7. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości. 
8. Kontrola stanu technicznego budynku, sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację i bieżące naprawy. 
9. Zlecanie i nadzór nad wykonywaniem obligatoryjnych przeglądów okresowych. 
10. Kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku oraz w obrębie posesji. 
11. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali wchodzących w skład nieruchomości. 
12. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną. 
13. Przygotowywanie naliczeń na podstawie podjętych uchwał. 
14. Rozliczanie kosztów dostawy mediów do nieruchomości. 
15. Prowadzenie korespondencji z właścicielami. 
16. Windykacja należności. 
17. Stała współpraca z Zarządem wspólnoty. 
18. Pomoc w uzyskaniu kredytów termomodernizacyjnych i inwestycyjnych. 
19. Protokolarne przejęcie dokumentacji wspólnoty od poprzedniego administratora. 
20. Inne czynności zgodnie z życzeniem zleceniodawcy.